Vad är mindfulness?

Mindfulness är en metod och ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet, utan att bedöma det som sker.  Oavsett livssituation kan du med mental träning och medveten närvaro minska den stress du upplever och istället återfå en känsla av sammanhang, kontroll och tillit till dig själv. Man kan säga att du övar upp din förmåga att bli medveten om de resurser du redan har, för att vidare kunna utveckla och stärka dem. Precis som en marathonlöpare tränar upp sin fysiska styrka och uthållighet, kan vi med mindfulness träna den mentala kapaciteten och på så sätt bli uthålliga när livet utmanar på olika sätt.
Nycklarna stavas effektiv och läkande återhämtning, samt små men effektfulla förändringar i beteende och reaktionsmönster. Det viktigaste av allt är dock att varje person får möjlighet att hitta sina egna sätt att göra just det. Det finns ingen färdig mall som passar alla och det är med stor hänsyn till allas våra unika behov som Nadja har utvecklat ett mycket lyhört och inkännande ledarskap. Där allvar, lekfullhet, vetenskap och egna reflektioner möts i målet att skapa hållbara förändringar.

Med enkla övningar lär du dig om medveten närvaro och blir bättre på att göra val utifrån din egen inre kompass. Många upplever att de blir bättre på att hantera stress och splittrat fokus i olika situationer tack vare ökad kunskap i medveten närvaro.

Med träning lär du dig att bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är verkligt och väsentligt. Mindfulness kan även öka kvaliteten på nattsömnen. En annan positiv effekt är en ökad känsla av anknytning till dig själv och din omgivning. Många upplever att de blir vänligare mot sig själva och lägger märke till hur det också bidrar till att förbättra relationer till familjemedlemmar, vänner och kollegor.

Workshop

Vi erbjuder workshops för företag och privata grupper, på svenska och engelska.
En workshop i mindfulness är upplevelsebaserad och bjuder på inspiration, igenkänning, skön avslappning och ökad kunskap om medveten närvaro.
Populära teman:
Självmedkänsla och tillit
Självmedvetenhet och förmågan att fokusera
Mindfulness i vardagen
Mindfulness för föräldrar 

Vi rekommenderar 1,5-3 timmar för en workshop.

Föreläsning

Nadja håller föreläsningar med olika teman beroende på kundens önskemål, nedan ser du exempel på teman.

Livspusslet – så får du ihop det

Öka självmedkänslan

Mindfulness, en introduktion i motivation

Föreläsningar hålls på svenska och engelska.

Mindful PT, serie om 4-10 tillfällen

När du bokar Mindful PT är önskan om en mer hållbar vardag ofta det stora målet, ibland är det mindre och mer specifika områden i livet inom vilka du önskar öka kvaliteten eller kanske minska stressen. Tillsammans går vi igenom din situation som den ser ut just nu. Vi gör en tydlig plan som successivt hjälper dig att omfördela energiresurserna så att du upplever ökad livskvalitet, bättre hälsa och mindre upplevd stress.
Nadja Riback är utöver sin examen i Statsvetenskap också utbildad hälsocoach, mindfulnessinstruktör och massör. Hon erbjuder dig ett medkännande helhetsperspektiv där balansen mellan kropp och själ är central. Nadja har lång erfarenhet av personlig utveckling och meditation. Hennes lyhörda och närvarande ledarskap ger dig utrymme att hitta just dina unika sätt att nå din fulla potential. Maila nadja@extraordinaryminds.se för mer information och bokning.

Varje möte pågår i ca 60 minuter och det första mötet är alltid kostnadsfritt. Väljer du sedan att fortsätta din väg med stöd av Nadja ser du prisuppgifter här nedanför.

Fyra PT-timmar kostar 4000 kronor inklusive moms.

Tio PT-timmar kostar 8700 kronor, inklusive moms.

Massage

Metoden mindfulness är en given del i alla möten som sker i Extraordinary Minds, även när du får en massagebehandling. Här har du även möjlighet att boka en unik stund för dig själv där ett inkännande samtal följs av meditation och massage, den stunden heter Meditation och massage och är mycket uppskattad som kroppslig och mental paus i vardagsbruset.
För att läsa mer om samtliga massagebehandlingar, klicka här.